Dom i mieszkanie

Dedykowane, konkurencyjne warunki ubezpieczenia nieruchomości prywatnych członków i pracowników Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

NNW

Polisa Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to gwarancja środków pieniężnych na skutek niespodziewanych sytuacji życiowych, tj. choroby, wypadku, czy utraty zdolności do pracy.

Podróże

Asekuracja podróży i wyjazdu zagranicznego posiadacza polisy i jego bliskich obejmująca m.in. koszty leczenia, utratę bagażu, czy odpowiedzialność cywilną.