Kontakt

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33
tel. 58 555 82 00
e-mail: stbu@stbu.pl

  • NIP: 585 13 40 951
  • REGON: 191640955
  • KRS: 0000090358

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 114 000,- PLN