Opis programu

  • Członkowie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa objęci są ubezpieczeniem NNW nieprzerwanie od 2006 r. Od 1 września 2011 roku Rada Izby na mocy rekomendacji STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi ubezpiecza swoich członków i pracowników na warunkach oferowanych przez Inter Risk Polska SA.
  • Składka za ubezpieczenie opłacana przez Izbę za każdego jej Członka i Pracownika wynosi 3,60 zł miesięcznie.
  • Polisa NNW chroni na wypadek utraty zdolności do pracy lub utraty zdrowia/ życia w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego np. zawałem serca, udarem mózgu i innymi czynnikami.
  • Ochroną ubezpieczeniową objęta jest wykonywana praca zawodowa, droga do/ z pracy oraz życie prywatne niezależnie od szerokości geograficznej.
  • Dzięki polisie NNW Ubezpieczony otrzyma wypłatę świadczenia w przypadku utraty zdolności do pracy, śmierci współmałżonka, czy konieczności organizacji jego pogrzebu.
  • W razie śmierci Ubezpieczonego świadczenie przechodzi na osoby mu bliskie (w kolejności: współmałżonek, dzieci lub rodzice).Szczegółowe warunki: Grupowa Umowa Ubezpieczenia NNW