Wysokości świadczeń

Zakres ubezpieczenia InterRisk SA

SU/Wysokość świadczenia

Śmierć Ubezpieczonego:
    w następstwie nieszczęśliwego wypadku 16 000 zł
    w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 13 000 zł
    w następstwie wypadku komunikacyjnego 25 000 zł
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego:
    w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 500 zł
    w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 5 500 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu stałej utraty zdolności do wykonywania pracy:
    w NNW w przypadku Ubezpieczonego 8 000 zł
    w NNW komunikacyjnego w przypadku Ubezpieczonego 13 500 zł
    w NNW w przypadku współmałżonka Ubezpieczonego 4 500 zł
    w NNW komunikacyjnego w przypadku współmałżonka  Ubezpieczonego 6 000 zł
Ubezpieczenie straty finansowej w zasobach gospodarstwa domowego 5 000 zł
Ubezpieczenie straty finansowej w zasobach gospodarstwa domowego w związku z pokryciem kosztów organizacji pogrzebu członków rodziny Ubezpieczonego 2 500 zł