Praktyczne wskazówki

  • O posiadanej polisie NNW warto poinformować najbliższych, którzy są uprawnieni do otrzymania świadczenia w przypadku naszego nieszczęśliwego wypadku lub śmierci. Bliscy powinni wiedzieć, do którego ubezpieczyciela mają zgłosić roszczenie. Będą potrzebować również numeru polisy. Prosimy o to zadbać.
  • W razie wypadku dobrze jest poprosić ewentualnych świadków zdarzenia o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Ich pomoc może być nieoceniona.
  • Bliscy poszkodowanego powinni zachować rachunki za organizację pogrzebu, które mogą być potrzebne do wypłaty świadczenia.
  • Warto wiedzieć, że odpowiedzialność ubezpieczyciela nie zachodzi, gdy ubezpieczony który uległ wypadkowi był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, albo usiłował popełnić przestępstwo. Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli zdarzenie powstało w związku z wyczynowym uprawianiem sportu lub uprawianiem sportów ekstremalnych.
  • Więcej szczegółów znajdą Państwo w umowie ubezpieczenia.