STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

  • STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi to profesjonalny doradca w procesie ubezpieczeniowym firm, instytucji, grup zawodowych oraz osób prywatnych.
  • Jesteśmy liderem rozwiązań outsourcingu ryzyka. Gwarantujemy optymalizację warunków, konkurencyjne poziomy składek oraz wsparcie szkodowe i administracyjne niemożliwe do uzyskania w przypadku indywidualnego zawierania umów z towarzystwem lub agentem ubezpieczeniowym.
  • Dla skuteczności naszych działań wykorzystujemy posiadany potencjał organizacyjny, kompetencje personelu oraz zaawansowane technologie informatyczne.
  • Działamy w obszarze zaufania publicznego, w imieniu i na rzecz klienta, a koszt naszej obsługi nie obciąża mocodawców.
  • Rękojmią jakości ze strony STBU są także: certyfikat ISO 9001, polisa odpowiedzialności cywilnej zawodowej na kwotę 15 mln euro oraz nadzorowane bezpieczeństwo informacji.